Προφίλ Αρχιτεκτονικού Φωτισμού

Προφίλ CLARO

Χαρακτηριστικά προφίλ

Διαστάσεις: 1000mm, 2020mm, 3000mm
Συμβατές ταινίες: Έως 12mm
Χρώματα: Ανοδιωμένο ασημί, Λευκή λάκα

Τομή προφίλ

Εφαρμογή προφίλ

Εφαρμογή προφίλ

Προφίλ INSO

Χαρακτηριστικά προφίλ

Διαστάσεις: 1000mm, 2020mm, 3000mm
Συμβατές ταινίες: Έως 12mm
Χρώματα: Ανοδιωμένο ασημί, Λευκή λάκα

Τομή προφίλ

Προφίλ DULIO

Χαρακτηριστικά προφίλ

Διαστάσεις: 1000mm, 2020mm, 3000mm
Συμβατές ταινίες: Έως 12mm
Χρώματα: Ανοδιωμένο ασημί, Λευκή λάκα

Τομή προφίλ

Εφαρμογή προφίλ

Εφαρμογή προφίλ

Προφίλ SCALA

Χαρακτηριστικά προφίλ

Διαστάσεις: 1000mm, 2020mm, 3000mm
Συμβατές ταινίες: Έως 10mm
Χρώματα: Ανοδιωμένο ασημί, Ανοδιωμένο μαύρο

Τομή προφίλ

Προφίλ COSMO

Χαρακτηριστικά προφίλ

Διαστάσεις: 1000mm, 2020mm, 3000mm
Συμβατές ταινίες: Έως 12mm
Χρώματα: Μη-Ανοδιωμένο, Ανοδιωμένο ασημί, Ανοδιωμένο μαύρο, Ανοδιωμένο inox, Λευκή λάκα

Τομή προφίλ

Εφαρμογή προφίλ

Εφαρμογή προφίλ

Προφίλ RETO

Χαρακτηριστικά προφίλ

Διαστάσεις: 1000mm, 2020mm, 3000mm
Συμβατές ταινίες: Έως 12mm
Χρώματα: Ανοδιωμένο ασημί, Ανοδιωμένο μαύρο, Ανοδιωμένο inox, Λευκή λάκα

Τομή προφίλ

Προφίλ X

Χαρακτηριστικά προφίλ

Διαστάσεις: 1000mm, 2020mm, 3000mm
Συμβατές ταινίες: Έως 8mm
Χρώματα: Μη-Ανοδιωμένο, Ανοδιωμένο ασημί, Ανοδιωμένο μαύρο, Ανοδιωμένο inox, Λευκή λάκα

Τομή προφίλ

Εφαρμογή προφίλ

Εφαρμογή προφίλ

Προφίλ DILEDA

Χαρακτηριστικά προφίλ

Διαστάσεις: 1000mm, 2020mm, 3000mm
Συμβατές ταινίες: Έως 12mm
Χρώματα: Ανοδιωμένο ασημί, Λευκή λάκα

Τομή προφίλ

Προφίλ Q-18

Χαρακτηριστικά προφίλ

Διαστάσεις: 1000mm, 2020mm, 3000mm
Συμβατές ταινίες: Έως 12mm
Χρώματα: Μη-Ανοδιωμένο, Ανοδιωμένο ασημί, Ανοδιωμένο μαύρο, Ανοδιωμένο inox, Λευκή λάκα

Τομή προφίλ

Εφαρμογή προφίλ