Οδηγίες Εγκατάστασης Προϊόντων

Ταινίες LED RGB

Ακολουθήστε τα βήματα που θα βρείτε στις εικόνες για να εγκαταστήσετε τις ταινίες και τα SET METANOR RGB BOX

1. Βήματα Τοποθέτησης

2. Βήματα Τοποθέτησης

3. Βήματα Συνδεσμολογίας

Ταινίες LED Λευκές

Ακολουθήστε τα βήματα που θα βρείτε στις εικόνες για να εγκαταστήσετε τις ταινίες και τα SET METANOR WHITE BIG BOX

1. Βήματα Τοποθέτησης

2. Βήματα Τοποθέτησης

3. Βήματα Συνδεσμολογίας

Ακολουθήστε τα βήματα που θα βρείτε στις εικόνες για να εγκαταστήσετε τις ταινίες και τα SET METANOR WHITE MINI BOX

1. Βήματα Τοποθέτησης

2. Βήματα Τοποθέτησης

3. Βήματα Συνδεσμολογίας

Ταινίες LED Digital

Ακολουθήστε τα βήματα που θα βρείτε στις εικόνες για να εγκαταστήσετε τις ταινίες και τα SET METANOR DREAM DIGITAL

1. Βήματα Τοποθέτησης

2. Βήματα Τοποθέτησης

3. Βήματα Συνδεσμολογίας