ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΤΑΙΝΙΩΝ

1. 4.8 ή 9.6 Watt ανά μέτρο
2. Στεγανότητα IP20 ή IP65
3. Ρολά 5 ή 10 μέτρων
4. 30 ή 60 LED στο μέτρο
5.
6.
7.
8.
9.
10.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

CONTROLLER

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΩΝ

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.


Διαλέξτε αυτό που σας ταιριάζει….