1.

Οδηγίες τοποθέτησης προφίλ Τύπου ZATI με DOUBLE κάλυμμα σε αυλάκωση τοποθετημένη ανάμεσα στις δύο γυψοσανίδες

2.

Τελικό αποτέλεσμα συναρμολόγησης προφίλ Τύπου ZATI με DOUBLE κάλυμμα σε αυλάκωση τοποθετημένη ανάμεσα σε δύο γυψοσανίδες με σοβατισμένο φινίρισμα

3.

Στάδια συναρμολόγησης με χωνευτό προφίλ Τύπου ZATI (1) βαφή, (2) γύψος, (3) δίχτυ, (4) γυψοσανίδα

4.

Σχήμα συναρμολόγησης για τα στοιχεία του συστήματος φωτισμού με χρήση προφίλ σε εσοχή Τύπου ZATI (1) DOUBLE κάλυμμα, (2) ταινίες LED, (3) ακραίες τάπες ZATI με τρύπα, (4) ίσιος σύνδεσμος