1.

Οδηγίες τοποθέτησης για χωνευτό προφίλ Τύπου Z με κάλυμμα BASIC

2.

Το τελικό αποτέλεσμα τοποθέτησης χωνευτού προφίλ Τύπου Z με κάλυμμα BASIC

3.

Τοποθέτηση του προφίλ Τύπου Z στο εσωτερικό της φρεζαρισμένης εγκοπής πάνω από τον πάγκο της κουζίνας

4.

Μέθοδοι τοποθέτησης του προφίλ Τύπου Z μέσα σε φρεζαρισμένες τρύπες σε παράδειγμα σκαλοπατιών

5.

Ισομετρική όψη πριν από την τοποθέτηση του προφίλ Τύπου Z μέσα σε φρεζαρισμένη αυλάκωση με το καπάκι με στρογγυλό άκρο

6.

Τοποθέτηση προφίλ Τύπου Ζ εντός φρεζαρισμένης αυλάκωσης σε γυψοσανίδα

7.

Σχέδιο συναρμολόγησης στοιχείων του συστήματος φωτισμού με χρήση προφίλ Τύπου Z και (1) κάλυμμα BASIC, (2) ταινία LED, (3) ακραία καπάκια με τρύπα