1.

Οδηγίες εγκατάστασης για το προφίλ Τύπου Y με κάλυμμα BASIC χρησιμοποιώντας (1) ταινία διπλής όψης, (2) κλιπ στερέωσης Y, (3) προφίλ συναρμολόγησης Y M1 και μεταλλικό κλιπ στήριξης Y

2.

Το αποτέλεσμα της τοποθέτησης του προφίλ Τύπου Y με κάλυμμα BASIC, χρησιμοποιώντας (1) ταινία διπλής όψης, (2) κλιπ στερέωσης Y, (3) προφίλ συναρμολόγησης Y M1 και μεταλλικό κλιπ στήριξης Y

3.

Το τελικό αποτέλεσμα τοποθέτησης χωνευτού προφίλ Τύπου Υ με κάλυμμα BASIC ανάμεσα σε δύο γυψοσανίδες

4.

Σύνδεση προφίλ Y με κάλυμμα BASIC στις 90°

5.

Προφίλ Τύπου Y BASIC με ακραία καπάκια

 

6.

Σχέδιο συναρμολόγησης για στοιχεία του συστήματος φωτισμού χρησιμοποιώντας προφίλ Τύπου Υ και (1) ένα κάλυμμα BASIC, (2) μια ταινία LED, (3) ένα ακραίο καπάκι χωρίς τρύπα, (3α) ένα ακραίο καπάκι με τρύπα, (4) μια βίδα στερέωσης , (5) ένα κλιπ στερέωσης Y