1.

Οδηγίες τοποθέτησης για το προφίλ Τύπου X με κάλυμμα SLIM χρησιμοποιώντας (1) ταινία διπλής όψης, (2) κλιπ στερέωσης X και (3) μεταλλικό κλιπ στερέωσης X

2.

Το τελικό αποτέλεσμα της εγκατάστασης του προφίλ Τύπου X με κάλυμμα SLIM χρησιμοποιώντας (1) ταινία διπλής όψης, (2) κλιπ στερέωσης X και (3) μεταλλικό κλιπ στερέωσης X

3.

Διακοσμητικό εφέ τοποθέτησης προφίλ Τύπου Χ πίσω από την άκρη ενός καθρέφτη

4.

Σύνδεση προφίλ Τύπου X με κάλυμμα SLIM στις 90°

5.

Σχέδιο συναρμολόγησης για στοιχεία του συστήματος φωτισμού με χρήση προφίλ Τύπου X και (1) ένα κάλυμμα SLIM, (2) μια ταινία LED, (3) ένα ακραίο καπάκι με τρύπα, (3a) ένα ακραίο καπάκι χωρίς τρύπα, (4) μια βίδα στερέωσης , (5) ένα κλιπ στερέωσης X