1.

Οδηγίες τοποθέτησης προφίλ Τύπου W με BASIC κάλυμμα στην οροφή με χρήση ελατηρίων στερέωσης

2.

Το τελικό αποτέλεσμα τοποθέτησης χωνευτού προφίλ Τύπου W με κάλυμμα BASIC

3.

Σύνδεση προφίλ Τύπου W χρησιμοποιώντας ευθύ σύνδεσμο σε φρεζαρισμένη αυλάκωση

4.

Το τελικό αποτέλεσμα της τοποθέτησης προφίλ Τύπου W με τη χρήση ελατηρίων συναρμολόγησης

5.

Το τελικό αποτέλεσμα της τοποθέτησης προφίλ Τύπου W με τη χρήση ελατηρίων συναρμολόγησης

6.

Σχέδιο συναρμολόγησης στοιχείων του συστήματος φωτισμού με χρήση προφίλ Τύπου W και (1) BASIC κάλυμμα (2), ταινίες LED, (3) ακραία καλύμματα με τρύπα και (4) ελατήρια στερέωσης