1.

Οδηγίες συναρμολόγησης προφίλ Τύπου VEDA με DOUBLE κάλυμμα με χρήση ελατηρίων στερέωσης σε σύστημα ψευδοροφής

2.

Τελικό αποτέλεσμα συναρμολόγησης προφίλ Τύπου VEDA με DOUBLE κάλυμμα με χρήση ελατηρίων στερέωσης σε σύστημα ψευδοροφής με μερικώς σοβατισμένο προφίλ