1.

Οδηγίες συναρμολόγησης προφίλ Τύπου TOPO με DOUBLE κάλυμμα με χρήση ελατηρίου στήριξης σε σύστημα ψευδοροφής

2.

Τελικό αποτέλεσμα συναρμολόγησης προφίλ Τύπου TOPO με DOUBLE κάλυμμα με χρήση ελατηρίου στήριξης σε σύστημα ψευδοροφής με μερικώς σοβατισμένο προφίλ

3.

Σχέδιο συναρμολόγησης στοιχείων του συστήματος φωτισμού χρησιμοποιώντας προφίλ Τύπου TOPO, (1) DOUBLE κάλυμμα, (2) ταινίες LED, (3) ακραία καπάκια TOPO με τρύπα, (4) ίσιο σύνδεσμο