1.

Οδηγίες εγκατάστασης για χωνευτό προφίλ Τύπου TIANO με κάλυμμα BASIC, με χρήση ελατηρίων στερέωσης

2.

Τελικό αποτέλεσμα τοποθέτησης προφίλ Τύπου TIANO με κάλυμμα BASIC με χρήση ελατηρίων στερέωσης. Προβολή μετά το σοβάτισμα

3.

Τελικό αποτέλεσμα της συναρμολόγησης του προφίλ Τύπου TIANO με κάλυμμα BASIC ανάμεσα σε δύο γυψοσανίδες με κόλλα στερέωσης

4.

Συναρμολόγηση του προφίλ Τύπου TIANO (1) με κάλυμμα BASIC, σε εσοχή μεταξύ γυψοσανίδας και δαπέδου, (2) με κάλυμμα PLEXI με χρήση κόλλας στερέωσης και με μερικώς σοβατισμένο φινίρισμα

5.

Σχέδιο συναρμολόγησης για τα στοιχεία του συστήματος φωτισμού με χρήση προφίλ Τύπου TIANO (1) κάλυμμα BASIC, (2) κάλυμμα PLEXI TIANO, (3) ταινία LED, (4) ακραίο καπάκι TIANO με βασικό φινίρισμα, (4a) κάλυμμα TIANO με πλήρες φινίρισμα , (5) γωνιακός εγκάρσιος σύνδεσμος, (6) ελατήρια στερέωσης