1.

Οδηγίες τοποθέτησης για το προφίλ Τύπου TERRA με κάλυμμα δαπέδου

2.

Το τελικό αποτέλεσμα της εγκατάστασης προφίλ Τύπου TERRA με κάλυμμα δαπέδου

3.

Μέθοδοι τοποθέτησης προφίλ Τύπου TERRA εντός φρεζαρισμένων αυλακώσεων, χρησιμοποιώντας ως παράδειγμα σκάλες

4.

Κάθετη σύνδεση προφίλ Τύπου TERRA σε γωνία 90 μοιρών

5.

Οριζόντια σύνδεση προφίλ Τύπου TERRA σε γωνία 90 μοιρών

6.

Σχέδιο συναρμολόγησης για τα στοιχεία του συστήματος φωτισμού με χρήση προφίλ Τύπου TERRA και (1) κάλυμμα δαπέδου, (2) ταινία LED, (3) ακραίο καπάκι χωρίς τρύπα, (3α) ακραίο καπάκι με τρύπα