1.

Οδηγίες τοποθέτησης προφίλ Τύπου TALIA με DOUBLE κάλυμμα με βίδα στερέωσης

 

2.

Τελικό αποτέλεσμα συναρμολόγησης προφίλ Τύπου TALIA με DOUBLE κάλυμμα χρησιμοποιώντας βίδα στερέωσης

3.

Τοποθέτηση προφίλ Τύπου TALIA με DOYBLE κάλυμμα χρησιμοποιώντας τη βίδα στερέωσης και το προφίλ στήριξης Τύπου TALIA M1

4.

Τελικό αποτέλεσμα συναρμολόγησης προφίλ Τύπου TALIA με DOUBLE κάλυμμα χρησιμοποιώντας τη βίδα στερέωσης και το προφίλ στήριξης Τύπου TALIA M1

5.

Τοποθέτηση προφίλ Τύπου TALIA με DOUBLE κάλυμμα και κρυφή παροχή ρεύματος στο εσωτερικό του προφίλ τοποθέτησης Τύπου TALIA M2

6.

Τελικό αποτέλεσμα συναρμολόγησης προφίλ Τύπου TALIA με DOUBLE κάλυμμα και κρυφή παροχή ρεύματος στο εσωτερικό του προφίλ τοποθέτησης Τύπου TALIA M2

7.

Σύνδεση προφίλ Τύπου TALIA χρησιμοποιώντας ευθύ σύνδεσμο

8.

Σύνδεση προφίλ Τύπου TALIA χρησιμοποιώντας γωνιακό σύνδεσμο

9.

Σχέδιο συναρμολόγησης στοιχείων του συστήματος φωτισμού με χρήση προφίλ Τύπου TALIA, (1) DOUBLE κάλυμμα, (2) ταινίες LED, (3) ακραίο καπάκι TALIA + M1 με τρύπα, (3a), ακραίο καπάκι TALIA + M1 χωρίς τρύπα, (4) στυπιοθλίπτη καλωδίου, (5a) δεξιά υποδοχή TALIA, (5b) αριστερό βύσμα TALIA, (5c) υποδοχή TALIA M1, (6) προφίλ τοποθέτησης TALIA M1

10.

Συναρμολόγηση συστήματος προφίλ Τύπου TALIA χρησιμοποιώντας συνδέσμους προφίλ και προφίλ τοποθέτησης Τύπου TALIA M1

11.

Οδηγίες συναρμολόγησης προφίλ Τύπου TALIA με χρήση προφίλ τοποθέτησης Τύπου TALIA M3 στην οροφή με χρήση ελατηρίων στερέωσης

12.

Τελικό αποτέλεσμα χρήσης του συνδέσμου Τύπου TALIA μεταξύ προφίλ για την αλλαγή της γωνίας του προφίλ Τύπου TALIA κατά τη χρήση με προφίλ τοποθέτησης Τύπου TALIA M3 με μερικώς σοβατισμένο προφίλ

13.

Συναρμολογήστε το σχέδιο για στοιχεία του συστήματος φωτισμού στην οροφή χρησιμοποιώντας προφίλ Τύπου TALIA, (1) DOUBLE κάλυμμα, (2) ταινίες LED, (3) ακραίο καπάκι TALIA με τρύπα, (3a), ακραίο καπάκι TALIA χωρίς τρύπα, (4) ενδιάμεσο σύνδεσμος προφίλ TALIA, (5) προφίλ τοποθέτησης Τύπου TALIA M3, (6) ακραίο καπάκι TALIA M3 με βασικό φινίρισμα, (6a) ακραίο καπάκι TALIA M3 με πλήρες φινίρισμα, (7) ελατήρια στερέωσης

14.

Οδηγίες συναρμολόγησης προφίλ Τύπου TALIA με χρήση προφίλ τοποθέτησης Τύπου TALIA M4 στην οροφή γυψοσανίδας με χρήση προφίλ συναρμολόγησης ROSET, συνδετήρα μεταξύ προφίλ TALIA και βίδες στερέωσης

15.

Τελικό αποτέλεσμα χρήσης του συνδέσμου TALIA μεταξύ προφίλ για την αλλαγή της γωνίας του προφίλ Τύπου TALIA κατά τη χρήση με προφίλ τοποθέτησης Τύπου TALIA M4

16.

Σχέδιο συναρμολόγησης για στοιχεία του συστήματος φωτισμού στην οροφή χρησιμοποιώντας προφίλ Τύπου TALIA, (1) DOUBLE κάλυμμα, (2) ταινίες LED, (3) ακραίο καπάκι TALIA με τρύπα, (3a), ακραίο καπάκι TALIA χωρίς τρύπα, (4) ενδιάμεσο σύνδεσμος προφίλ Τύπου TALIA, (5) προφίλ συναρμολόγησης RESET, (6) προφίλ τοποθέτησης Τύπου TALIA M4, (7) ακραίο καπάκι TALIA M4 με βασικό φινίρισμα, (7a) ακραίο καπάκι TALIA M4 με πλήρες φινίρισμα