1.

Οδηγίες εγκατάστασης προφίλ Τύπου SUBLI με DOUBLE κάλυμμα, με χρήση ελατηρίων στερέωσης

2.

Τελικό αποτέλεσμα συναρμολόγησης προφίλ Τύπου SUBLI με DOUBLE κάλυμμα, με χρήση ελατηρίων στερέωσης. Προβολή μετά το σοβάτισμα

3.

Στάδια συναρμολόγησης με χρήση προφίλ Τύπου SUBLI σε εσοχή (1) βαφή, (2) γύψος, (3) δίχτυ, (4) γυψοσανίδα

4.

Σχήμα συναρμολόγησης για τα στοιχεία του συστήματος φωτισμού με χρήση προφίλ σε εσοχή Τύπου SUBLI (1) DOUBLE κάλυμμα, (2) ταινίες LED, (3) SUBLI ακραία καπάκια με τρύπα, (4) ίσιος σύνδεσμος