1.

Οδηγίες εγκατάστασης προφίλ Τύπου SORGA με SUPERWIDE κάλυμμα, με χρήση ελατηρίων στερέωσης

2.

Τελικό αποτέλεσμα της συναρμολόγησης προφίλ Τύπου SORGA με SUPERWIDE κάλυμμα με χρήση ελατηρίων στερέωσης. Προβολή μετά το σοβάτισμα

3.

Τελικό αποτέλεσμα της συναρμολόγησης προφίλ Τύπου SORGA με SUPERWIDE κάλυμμα με χρήση ελατηρίων στερέωσης και γωνιακό σύνδεσμο σε ισομετρική όψη από την κορυφή

4.

Στάδια συναρμολόγησης με χρήση προφίλ Τύπου SORGA σε εσοχή (1) βαφή, (2) γύψος, (3) δίχτυ, (4) γυψοσανίδα