1.

Οδηγίες εγκατάστασης προφίλ Τύπου SOLIS με WIDE κάλυμμα, χρησιμοποιώντας ταινία διπλής όψης

2.

Τελικό αποτέλεσμα συναρμολόγησης προφίλ Τύπου SOLIS με WIDE κάλυμμα, χρησιμοποιώντας ταινία διπλής όψης

3.

Τελικό αποτέλεσμα συναρμολόγησης προφίλ Τύπου SOLIS με WIDE κάλυμμα, ανάμεσα στις γυψοσανίδες

4.

Τοποθέτηση προφίλ Τύπου SOLIS ως κρεμαστό φωτιστικό

5.

Σχέδιο συναρμολόγησης στοιχείων του συστήματος φωτισμού με χρήση προφίλ Τύπου SOLIS και (1) WIDE κάλυμμα, (2) τρεις ταινίες LED, (3) ακραίο καπάκι χωρίς τρύπα, (3α) ακραίο καπάκι με τρύπα