1.

Οδηγίες συναρμολόγησης προφίλ Τύπου SILEDA με DOUBLE κάλυμμα με χρήση (1) ταινία διπλής όψης, (2) βίδα στερέωσης

2.

Τελικό αποτέλεσμα της συναρμολόγησης προφίλ Τύπου SILEDA με DOUBLE κάλυμμα χρησιμοποιώντας (1) ταινία διπλής όψης, (2) βίδα στερέωσης

3.

Σύνδεση προφίλ Τύπου SILEDA χρησιμοποιώντας ευθύ σύνδεσμο

4.

Σύνδεση προφίλ Τύπου SILEDA με χρήση γωνιακής σύνδεσης

5.

Συναρμολόγηση προφίλ Τύπου SILEDA ως κρεμαστό φωτιστικό

6.

Σχέδιο συναρμολόγησης στοιχείων του συστήματος φωτισμού με χρήση προφίλ Τύπου SILEDA και (1) DOUBLE κάλυμμα (2), ταινίες LED, (3) ακραίο καπάκι χωρίς τρύπα, (3a) ακραίο καπάκι με τρύπα και (4) βίδα στερέωσης