1.

Οδηγίες συναρμολόγησης προφίλ σκάλας Τύπου SCALA με κάλυμμα TERRA και αντιολισθητικό σχοινί

2.

Τελικό αποτέλεσμα της συναρμολόγησης προφίλ σκάλας Τύπου SCALA με κάλυμμα TERRA και αντιολισθητικό σχοινί

3.

Παράδειγμα συναρμολόγησης ταινιών LED στο εσωτερικό του προφίλ Τύπου SCALA – 1

4.

Παράδειγμα συναρμολόγησης ταινιών LED στο εσωτερικό του προφίλ Τύπου SCALA – 2

5.

Παράδειγμα συναρμολόγησης ταινιών LED στο εσωτερικό του προφίλ Τύπου SCALA – 3

6.

Παράδειγμα συναρμολόγησης ταινιών LED στο εσωτερικό του προφίλ Τύπου SCALA – 4

7.

Σχέδιο συναρμολόγησης για τα στοιχεία του συστήματος φωτισμού χρησιμοποιώντας προφίλ σκάλας Τύπου SCALA και (1) κάλυμμα δαπέδου TERRA, (2) ταινίες LED, (3) ακραίο καπάκι χωρίς τρύπα, (3a) ακραίο καπάκι με τρύπα και (4) αντιολισθητικό σχοινί