1.

Οδηγίες εγκατάστασης για το προφίλ RUNO με κάλυμμα TERRA

2.

Το τελικό αποτέλεσμα της εγκατάστασης του προφίλ RUNO με κάλυμμα TERRA

3.

Τοποθέτηση του προφίλ RUNO μέσα σε αυλάκι

4.

Αξονομετρική προβολή πριν από την τοποθέτηση του προφίλ RUNO μέσα στην εγκοπή

5.

Τοποθέτηση του προφίλ RUNO μέσα στο αυλάκι στη γυψοσανίδα

6.

Διάγραμμα συναρμολόγησης των στοιχείων του συστήματος φωτισμού χρησιμοποιώντας το προφίλ RUNO και (1) ένα κάλυμμα TERRA, (2) ταινία LED, (3) τερματικά καπάκια push-hole