1.

Οδηγίες τοποθέτησης προφίλ Τύπου RETO με κάλυμμα BASIC με χρήση βίδας στερέωσης

2.

Τελικό αποτέλεσμα της τοποθέτησης προφίλ Τύπου RETO με κάλυμμα BASIC χρησιμοποιώντας βίδα στερέωσης

3.

Οδηγίες τοποθέτησης προφίλ Τύπου RETO με κάλυμμα BASIC με ταινία διπλής όψης

4.

Τελικό αποτέλεσμα της τοποθέτησης προφίλ Τύπου RETO με κάλυμμα BASIC χρησιμοποιώντας ταινία διπλής όψης

5.

Εγκατάσταση προφίλ Τύπου RETO με χρήση (1) ακραίων καλυμμάτων στις 30 μοίρες, (2) ακραίων καλυμμάτων στις 15 μοίρες, (3) ακραίων καλυμμάτων στις 0 μοίρες

6.

Κάτοψη συναρμολόγησης προφίλ Τύπου RETO

7.

Σχέδιο συναρμολόγησης για στοιχεία του συστήματος φωτισμού με χρήση προφίλ Τύπου RETO και (1) ένα κάλυμμα BASIC (2) δύο ταινίες LED, (3) ένα ακραίο καπάκι χωρίς τρύπα, (3a) ένα ακραίο καπάκι με τρύπα, (4) και βίδες στερέωσης

8.

Σχέδιο συναρμολόγησης για στοιχεία του συστήματος φωτισμού με χρήση προφίλ Τύπου RETO στις 30 μοίρες και (1) ένα κάλυμμα BASIC, (2) δύο ταινίες LED, (3) ένα ακραίο καπάκι με στήριξη στις 30 μοίρες χωρίς τρύπα (3α) ένα ακραίο καπάκι με στήριξη στις 30 μοίρες με τρύπα και (4) βίδες στερέωσης