1.

Οδηγίες τοποθέτησης για γωνιακό προφίλ Τύπου Q18 με κάλυμμα BASIC χρησιμοποιώντας ταινία διπλής όψης

2.

Το τελικό αποτέλεσμα της τοποθέτησης προφίλ Τύπου Q18 με κάλυμμα BASIC χρησιμοποιώντας ταινία διπλής όψης

3.

Οδηγίες τοποθέτησης για γωνιακό προφίλ Τύπου Q18 με κάλυμμα BASIC με χρήση κόλλας στερέωσης

4.

Το τελικό αποτέλεσμα τοποθέτησης προφίλ Τύπου Q18 με κάλυμμα BASIC με χρήση κόλλας στερέωσης

5.

Η μέθοδος σύνδεσης προφίλ Τύπου Q18 με κάλυμμα BASIC με ράφι

6.

Διάγραμμα διαδρομής του καλωδίου ρεύματος με τη συναρμολόγηση του συστήματος φωτισμού με τη χρήση του προφίλ Τύπου Q18, της ταινίας LED και του βασικού καλύμματος

7.

Διάγραμμα συναρμολόγησης του συστήματος φωτισμού χρησιμοποιώντας το προφίλ Τύπου Q18, (2) ταινία LED, (1) βασικό κάλυμμα και (3) ταινία στήριξης διπλής όψης