1.

Οδηγίες συναρμολόγησης προφίλ Τύπου PERO με DOUBLE κάλυμμα με χρήση ελατηρίων στερέωσης σε σύστημα ψευδοροφής

2.

Τελικό αποτέλεσμα συναρμολόγησης προφίλ Τύπου PERO με DOUBLE κάλυμμα με χρήση ελατηρίων στερέωσης σε σύστημα ψευδοροφής με μερικώς σοβατισμένο προφίλ

3.

Σχέδιο συναρμολόγησης για τα στοιχεία του συστήματος φωτισμού με χρήση προφίλ Τύπου PERO και (1) DOUBLE κάλυμμα, (2) ταινίες LED, (3) άκρα PERO με τρύπα, (4) γωνιακοί σύνδεσμοι