1.

Οδηγίες εγκατάστασης προφίλ Τύπου MONO με κάλυμμα BASIC, τοποθετημένο σε αυλάκωση ανάμεσα στις δύο γυψοσανίδες

2.

Τελικό αποτέλεσμα συναρμολόγησης προφίλ Τύπου MONO με κάλυμμα BASIC, τοποθετημένη σε αυλάκωση ανάμεσα σε δύο γυψοσανίδες με σοβατισμένο φινίρισμα

3.

Στάδια συναρμολόγησης με χωνευτό προφίλ Τύπου MONO (1) βαφή, (2) γύψος, (3) δίχτυ, (4) γυψοσανίδα

4.

Σχήμα συναρμολόγησης για τα στοιχεία του συστήματος φωτισμού με χρήση προφίλ Τύπου MONO (1) BASIC κάλυμμα, (2) ταινίες LED, (3) ακραίες τάπες MONO με τρύπα, (4) ίσιος σύνδεσμος