1.

Συναρμολόγηση προφίλ Τύπου LOGI με DOUBLE κάλυμμα με χρήση προφίλ στήριξης SPARO

2.

Τελικό αποτέλεσμα συναρμολόγησης προφίλ Τύπου LOGI με DOUBLE κάλυμμα χρησιμοποιώντας το προφίλ στήριξης SPARO με σοβατισμένο φινίρισμα