1.

Οδηγίες τοποθέτησης προφίλ Τύπου LARGO με SUPER WIDE κάλυμμα χρησιμοποιώντας βίδες στερέωσης

2.

Τελικό αποτέλεσμα συναρμολόγησης προφίλ Τύπου LARGO με SUPER WIDE κάλυμμα χρησιμοποιώντας βίδες στερέωσης

3.

Συναρμολόγηση προφίλ συστήματος Τύπου LARGO με SUPER WIDE κάλυμμα με χρήση προφίλ τοποθέτησης Τύπου LARGO M1

4.

Τελικό αποτέλεσμα συναρμολόγησης προφίλ συστήματος Τύπου LARGO με SUPER WIDE κάλυμμα με χρήση προφίλ τοποθέτησης Τύπου LARGO M1

5.

Συναρμολόγηση προφίλ Τύπου LARGO με SUPER WIDE κάλυμμα με χρήση προφίλ τοποθέτησης Τύπου LARGO M2 για απόκρυψη του τροφοδοτικού στο εσωτερικό

6.

Τελικό αποτέλεσμα συναρμολόγησης προφίλ Τύπου LARGO με SUPER WIDE κάλυμμα με χρήση προφίλ τοποθέτησης Τύπου LARGO M2 για απόκρυψη του τροφοδοτικού στο εσωτερικό

7.

Συναρμολόγηση συστήματος προφίλ Τύπου LARGO χρησιμοποιώντας συνδέσμους προφίλ και προφίλ τοποθέτησης Τύπου LARGO M1

8.

Σχέδιο συναρμολόγησης στοιχείων του συστήματος φωτισμού με χρήση προφίλ Τύπου LARGO, (1) κάλυμμα SUPER WIDE, (2) ταινίες LED, (3) ακραίο καπάκι LARGO + M1 με τρύπα, (3a), ακραίο καπάκι LARGO + M1 χωρίς τρύπα, (4 ) στυπιοθλίπτη καλωδίου, (5a) δεξιά υποδοχή LARGO, (5b) αριστερή υποδοχή LARGO, (5c) υποδοχή LARGO M1, (6) Προφίλ στήριξης Τύπου LARGO M1

9.

Τελικό αποτέλεσμα συναρμολόγησης προφίλ Τύπου LARGO με SUPER WIDE κάλυμμα και προφίλ τοποθέτησης Τύπου LARGO M3 με ελατήρια στερέωσης

10.

Σχέδιο συναρμολόγησης στοιχείων του συστήματος φωτισμού στην οροφή με χρήση προφίλ Τύπου LARGO, (1) κάλυμμα SUPER WIDE, (2) ταινίες LED, (3) ακραίο καπάκι LARGO με τρύπα, (3a), ακραίο καπάκι LARGO χωρίς τρύπα, (4) μεταξύ -σύνδεσμος προφίλ LARGO, (5) προφίλ τοποθέτησης Τύπου LARGO M3, (6) ακραίο καπάκι LARGO M3 με βασικό φινίρισμα, (6a) ακραίο καπάκι LARGO M3 με πλήρες φινίρισμα, (7) ελατήρια στερέωσης

11.

Συναρμολόγηση προφίλ Τύπου LARGO με SUPER WIDE κάλυμμα με χρήση προφίλ τοποθέτησης Τύπου LARGO M4, σύνδεσμος μεταξύ προφίλ Τύπου LARGO και προφίλ συναρμολόγησης ROSET

12.

Σχέδιο συναρμολόγησης στοιχείων του συστήματος φωτισμού στην οροφή με χρήση προφίλ Τύπου LARGO, (1) κάλυμμα SUPER WIDE, (2) ταινίες LED, (3) ακραίο καπάκι LARGO με τρύπα, (3a), ακραίο καπάκι LARGO χωρίς τρύπα, (4) μεταξύ – σύνδεσμος προφίλ LARGO, (5) προφίλ συναρμολόγησης ROSET, (6) προφίλ τοποθέτησης Τύπου LARGO M4, (7) ακραίο καπάκι LARGO M4 με βασικό φινίρισμα, (7a) ακραίο καπάκι LARGO M4 με πλήρες φινίρισμα