1.

Οδηγίες συναρμολόγησης προφίλ αφιερωμένου στην εγκατάσταση φωτισμού οροφής Τύπου IPA16 με κάλυμμα BASIC

2.

Τελικό αποτέλεσμα της συναρμολόγησης προφίλ αφιερωμένου στην εγκατάσταση φωτισμού οροφής Τύπου IPA16 με κάλυμμα BASIC

3.

Παράδειγμα συναρμολόγησης προφίλ οροφής Τύπου IPA16 σε γυψοσανίδα με πάχος 15,8 mm σε γωνία 90 μοιρών

4.

Σχέδιο συναρμολόγησης για στοιχεία του συστήματος φωτισμού με χρήση προφίλ Τύπου IPA16 (1) κάλυμμα BASIC, (2) ταινία LED