1.

Οδηγίες συναρμολόγησης προφίλ αφιερωμένου στην εγκατάσταση φωτισμού οροφής Τύπου IPA12 με κάλυμμα BASIC

2.

Τελικό αποτέλεσμα της συναρμολόγησης προφίλ αφιερωμένου στην εγκατάσταση φωτισμού οροφής Τύπου IPA12 με κάλυμμα BASIC

3.

Παράδειγμα συναρμολόγησης προφίλ οροφής Τύπου IPA12 σε γυψοσανίδα με πάχος 12,5 mm σε γωνία 90 μοιρών

4.

Σχέδιο συναρμολόγησης για στοιχεία του συστήματος φωτισμού με χρήση προφίλ Τύπου IPA12 (1) κάλυμμα BASIC, (2) ταινία LED