1.

Οδηγίες τοποθέτησης προφίλ Τύπου inTALIA με DOUBLE κάλυμμα με χρήση ελατηρίων στερέωσης

2.

Τελικό αποτέλεσμα της συναρμολόγησης προφίλ Τύπου inTALIA με DOUBLE κάλυμμα με χρήση ελατηρίων στερέωσης

3.

Οδηγίες συναρμολόγησης προφίλ Τύπου inTALIA με DOUBLE κάλυμμα με χρήση συνδέσμου TALIA μεταξύ προφίλ, προφίλ τοποθέτησης Τύπου TALIA M3 και ελατήρια στερέωσης

4.

Τελικό αποτέλεσμα της συναρμολόγησης προφίλ Τύπου inTALIA με DOUBLE κάλυμμα με χρήση συνδέσμου TALIA μεταξύ προφίλ, προφίλ τοποθέτησης Τύπου TALIA M3 και ελατήρια στερέωσης

5.

6.

Σχέδιο συναρμολόγησης για στοιχεία του συστήματος φωτισμού στην οροφή χρησιμοποιώντας προφίλ Τύπου inTALIA, (1) DOUBLE κάλυμμα, (2) ταινίες LED, (3) ακραία καλύμματα με τρύπες, (4) σύνδεσμος μεταξύ προφίλ TALIA, (5) προφίλ τοποθέτησης Τύπου TALIA M3 , (6) ακραίο καπάκι TALIA M3 με βασικό φινίρισμα, (6a) ακραίο καπάκι TALIA M3 με πλήρες φινίρισμα, (7) ελατήρια στερέωσης