1.

Οδηγίες συναρμολόγησης χωνευτού προφίλ Τύπου INSO με WIDE κάλυμμα σε φρεζάρισμα με κόλλα στερέωσης

2.

Τελικό αποτέλεσμα συναρμολόγησης χωνευτού προφίλ Τύπου INSO με WIDE κάλυμμα σε φρεζαρισμένη αυλάκωση με κόλλα στερέωσης

3.

Τελικό αποτέλεσμα της συναρμολόγησης προφίλ Τύπου INSO με WIDE κάλυμμα, ανάμεσα σε δύο γυψοσανίδες με ελατήρια στερέωσης

4.

Σχέδιο συναρμολόγησης στοιχείων του συστήματος φωτισμού με χρήση προφίλ Τύπου INSO σε εσοχή και (1) τροφοδοτικό LED, (2) προφίλ τοποθέτησης Τύπου MODI

5.

Σύνδεση προφίλ Τύπου INSO εντός φρεζαρισμένης αυλάκωσης υπό γωνία 90 μοιρών

6.

Σχέδιο συναρμολόγησης στοιχείων του συστήματος φωτισμού με χρήση χωνευτού προφίλ Τύπου INSO και (1) WIDE κάλυμμα, (2) τρεις ταινίες LED, (3) ακραίες τάπες, (4) βίδες στερέωσης ακραίων καλυμμάτων