1.

Οδηγίες συναρμολόγησης προφίλ Τύπου inSILEDA με DOUBLE κάλυμμα σε φρεζαρισμένο αυλάκι με κόλλα στερέωσης

2.

Τελικό αποτέλεσμα συναρμολόγησης προφίλ Τύπου inSILEDA με DOUBLE κάλυμμα σε φρεζαρισμένη αυλάκωση με κόλλα στερέωσης

3.

Σύνδεση προφίλ Τύπου inSILEDA χρησιμοποιώντας ευθύ σύνδεσμο στο φρεζάρισμα

4.

Σύνδεση προφίλ Τύπου inSILEDA χρησιμοποιώντας γωνιακό σύνδεσμο στο φρεζάρισμα

5.

Σχέδιο συναρμολόγησης στοιχείων του συστήματος φωτισμού με χρήση προφίλ Τύπου inSILEDA και (1) DOUBLE κάλυμμα (2), ταινίες LED, (3) ακραία καπάκια με τρύπα και (4) ελατήρια στερέωσης