1.

Τελικό αποτέλεσμα συναρμολόγησης προφίλ Τύπου inLARGO με SUPER WIDE κάλυμμα, σύνδεσμος μεταξύ προφίλ inLARGO, προφίλ τοποθέτησης Τύπου LARGO M3 με ελατήρια στερέωσης με μερικώς σοβατισμένο προφίλ

2.

Σχέδιο συναρμολόγησης στοιχείων του συστήματος φωτισμού στην οροφή χρησιμοποιώντας προφίλ Τύπου inLARGO, (1) SUPER WIDE κάλυμμα, (2) ταινίες LED, (3) ακραίες τάπες inLARGO με τρύπες, (4) σύνδεση μεταξύ προφίλ LARGO, (5) προφίλ τοποθέτησης Τύπου LARGO M3, (6) ακραίο καπάκι LARGO M3 με βασικό φινίρισμα, (6a) ακραίο καπάκι LARGO M3 με πλήρες φινίρισμα, (7) ελατήρια στερέωσης

3.

Σχέδιο συναρμολόγησης στοιχείων του συστήματος φωτισμού στην οροφή χρησιμοποιώντας προφίλ Τύπου inLARGO, (1) SUPER WIDE κάλυμμα, (2) ταινίες LED, (3) ακραίες τάπες inLARGO με τρύπες, (4) ίσιες συνδέσεις, (5) συνδέσεις LARGO μεταξύ προφίλ , (6) προφίλ συναρμολόγησης ROSET, (7) προφίλ τοποθέτησης Τύπου LARGO M4, (8) ακραίο καπάκι LARGO M4 με βασικό φινίρισμα, (8a) ακραίο καπάκι LARGO M4 με πλήρες φινίρισμα