1.

Οδηγίες συναρμολόγησης προφίλ Τύπου inDILEDA με DOUBLE κάλυμμα στην οροφή με χρήση ελατηρίων στερέωσης

2.

Τελικό αποτέλεσμα της συναρμολόγησης προφίλ Τύπου inDILEDA με DOUBLE κάλυμμα στην οροφή με χρήση ελατηρίων στερέωσης

3.

Σύνδεση προφίλ Τύπου inDILEDA με ίσιο σύνδεσμο σε φρεζαρισμένη αυλάκωση

4.

Σύνδεση προφίλ Τύπου inDILEDA χρησιμοποιώντας γωνιακό σύνδεσμο σε φρεζαρισμένη αυλάκωση

5.

Τελικό αποτέλεσμα της συναρμολόγησης προφίλ Τύπου inDILEDA με τη χρήση του γωνιακού συνδετήρα και των ελατηρίων στερέωσης

6.

Σχέδιο συναρμολόγησης στοιχείων του συστήματος φωτισμού με χρήση προφίλ Τύπου inDILEDA και (1) DOUBLE κάλυμμα (2), ταινίες LED, (3) ακραία καπάκια με τρύπα και (4) ελατήρια στερέωσης