1.

Οδηγίες εγκατάστασης προφίλ Τύπου ILEDO με WIDE κάλυμμα, χρησιμοποιώντας βίδα στερέωσης

2.

Τελικό αποτέλεσμα της συναρμολόγησης προφίλ Τύπου ILEDO με WIDE κάλυμμα, χρησιμοποιώντας βίδα στερέωσης

3.

Εφαρμογή του προφίλ Τύπου ILEDO ως κρεμαστό φωτιστικό

4.

Κάθετη σύνδεση προφίλ Τύπου ILEDO σε γωνία 90 μοιρών

5.

Οριζόντια σύνδεση προφίλ Τύπου ILEDO σε γωνία 90 μοιρών

6.

Δυνατότητα απόκρυψης του τροφοδοτικού στο εσωτερικό του προφίλ Τύπου ILEDO με χρήση προφίλ τοποθέτησης Τύπου MODI

7.

Σχέδιο συναρμολόγησης στοιχείων του συστήματος φωτισμού με χρήση προφίλ Τύπου ILEDO και (1) WIDE κάλυμμα, (2) τρεις ταινίες LED, (3) ακραίο καπάκι χωρίς τρύπα, (3α) ακραίο καπάκι με τρύπα, (4) βίδα στερέωσης, (5) βίδες στερέωσης τελικών καλυμμάτων