1.

Διάγραμμα σειράς εγκατάστασης για προφίλ γυαλιού Τύπου l6 με χρήση ταινίας διπλής όψης, προφίλ συναρμολόγησης FARI και βίδα στερέωσης

2.

Τελικό αποτέλεσμα της τοποθέτησης προφίλ γυαλιού Τύπου l6 ως στοιχείου κρεμαστού συστήματος φωτισμού για φωτισμό ακμών

3.

Τελικό αποτέλεσμα της εγκατάστασης του προφίλ γυαλιού Τύπου I6 ως σταθερού στοιχείου, τοποθετημένο στην κατακόρυφη επιφάνεια χρησιμοποιώντας ειδικά ακραία καλύμματα με υποστήριξη

4.

Σχέδιο συναρμολόγησης στοιχείων του συστήματος φωτισμού με χρήση προφίλ Τύπου l6 και (1) ταινία LED, (2) ελαστική ταινία για προφίλ, (3) κάλυμμα στερέωσης με στήριγμα με τρύπα, (3α) κάλυμμα στερέωσης με στήριγμα χωρίς τρύπα, ( 4) ακίδες στερέωσης, (5) βίδες στερέωσης, (6) γυαλί ή πλεξιγκλάς