1.

Οδηγίες τοποθέτησης για γωνιακό προφίλ Τύπου H με κάλυμμα BASIC χρησιμοποιώντας ταινία διπλής όψης

2.

Το τελικό αποτέλεσμα της τοποθέτησης του προφίλ Τύπου H με κάλυμμα BASIC χρησιμοποιώντας ταινία διπλής όψης

3.

Οδηγίες τοποθέτησης για το προφίλ Τύπου H στις 60 μοίρες με κάλυμμα BASIC χρησιμοποιώντας (1) πλαστικό κλιπ στερέωσης CH, (2) μεταλλικό κλιπ στερέωσης CH

4.

Οδηγίες τοποθέτησης για το προφίλ Τύπου H στις 30 μοίρες με κάλυμμα BASIC χρησιμοποιώντας (1) πλαστικό κλιπ στερέωσης CH, (2) μεταλλικό κλιπ στερέωσης CH

5.

Μέθοδοι τοποθέτησης προφίλ Τύπου H στην επιφάνεια των σκαλοπατιών στις 30 και 60 μοίρες

6.

Μέθοδοι σύνδεσης προφίλ Τύπου H (30 μοίρες) με κάλυμμα BASIC – κοπή στις 45 μοίρες

7.

Μέθοδοι σύνδεσης προφίλ Τύπου H (30 μοίρες) με κάλυμμα BASIC – κοπή στις 45 μοίρες

8.

Σχήμα συναρμολόγησης για τα στοιχεία του συστήματος φωτισμού χρησιμοποιώντας προφίλ Τύπου H και (1) ένα κάλυμμα BASIC, (2) μια ταινία LED, (3) ακραία καπάκια με οπή ώθησης, (4) μεταλλικά κλιπ στερέωσης CH