1.

Οδηγίες τοποθέτησης για χωνευτό προφίλ Τύπου G με κάλυμμα BASIC

2.

Το τελικό αποτέλεσμα τοποθέτησης χωνευτού προφίλ Τύπου G με κάλυμμα BASIC

3.

Ισομετρική όψη πριν από την τοποθέτηση του προφίλ Τύπου G μέσα σε φρεζαρισμένη αυλάκωση με BASIC κάλυμμα και ακραία καπάκια

4.

Το τελικό αποτέλεσμα τοποθέτησης χωνευτού προφίλ Τύπου G με κάλυμμα BASIC σε γυψοσανίδα

5.

Μέθοδοι εγκατάστασης του προφίλ Τύπου G μέσα σε φρεζάρισμα αυλάκωσης χρησιμοποιώντας σκάλες ως παράδειγμα

6.

Σύνδεση προφίλ Τύπου G με κάλυμμα BASIC στις 90° σε γυψοσανίδα

7.

Σχήμα συναρμολόγησης για τα στοιχεία του συστήματος φωτισμού με χρήση προφίλ Τύπου G σε εσοχή και (1) ένα κάλυμμα BASIC, (2) μια ταινία LED, (3) ακραία καπάκια με τρύπα