1.

Οδηγίες εγκατάστασης σοβατεπί προφίλ Τύπου FLARO με κάλυμμα BASIC

2.

Τελικό αποτέλεσμα της συναρμολόγησης προφίλ σοβατεπί Τύπου FLARO με κάλυμμα BASIC και σοβατισμένο φινίρισμα

3.

Παράδειγμα συναρμολόγησης σοβατεπί προφίλ Τύπου FLARO σε γωνία 90 μοιρών

4.

Σχέδιο συναρμολόγησης στοιχείων του συστήματος φωτισμού με χρήση προφίλ Τύπου FLARO (1) ΒΑΣΙΚΟ κάλυμμα, (2) ταινία LED (3), ακραίο καπάκι με τρύπα με βασικό φινίρισμα, (3α), ακραίο καπάκι με πλήρες φινίρισμα