1.

Οδηγίες τοποθέτησης για το προφίλ Τύπου F με χρήση βίδας στερέωσης

2.

Το τελικό αποτέλεσμα της εγκατάστασης του προφίλ Τύπου F με χρήση βίδας στερέωσης

3.

Σχέδιο εγκατάστασης προφίλ Τύπου F για γυάλινα ράφια