1.

Οδηγίες τοποθέτησης για το προφίλ Τύπου Ε με χρήση βίδας στερέωσης

2.

Το τελικό αποτέλεσμα της εγκατάστασης του προφίλ Τύπου Ε με χρήση βίδας στερέωσης

3.

Σχέδιο εγκατάστασης για το προφίλ Τύπου Ε κάτω από ράφια