1.

Οδηγίες εγκατάστασης για το προφίλ Τύπου DULIO με κρυφό τροφοδοτικό με κρέμασμα τύπου Υ, ένα WIDE κάλυμμα και ένα DOUBLE κάλυμμα

2.

Τελικό αποτέλεσμα της συναρμολόγησης του προφίλ Τύπου DULIO με κρυφό τροφοδοτικό με κρέμασμα τύπου Υ, ένα WIDE κάλυμμα και ένα DOUBLE κάλυμμα

3.

Συναρμολόγηση του προφίλ Τύπου DULIO ως κρεμαστό φωτιστικό

4.

Σχέδιο συναρμολόγησης για στοιχεία του συστήματος φωτισμού με χρήση προφίλ Τύπου DULIO και (1) WIDE κάλυμμα, (2) DOUBLE κάλυμμα, (3) ταινίες LED, (4) ακραίο καπάκι και (5) κρέμασμα τύπου Υ