1.

Οδηγίες συναρμολόγησης προφίλ Τύπου DILEDA με DOUBLE κάλυμμα με χρήση (1) ταινία διπλής όψης, (2) βίδα στερέωσης

2.

Τελικό αποτέλεσμα της συναρμολόγησης προφίλ Τύπου DILEDA με DOUBLE κάλυμμα χρησιμοποιώντας (1) ταινία διπλής όψης, (2) βίδα στερέωσης

3.

Σύνδεση προφίλ Τύπου DILEDA χρησιμοποιώντας ευθύ σύνδεσμο

4.

Σύνδεση προφίλ Τύπου DILEDA με χρήση γωνιακής σύνδεσης

5.

Συναρμολόγηση προφίλ Τύπου DILEDA ως κρεμαστό φωτιστικό

6.

Σχέδιο συναρμολόγησης στοιχείων του συστήματος φωτισμού με χρήση προφίλ Τύπου DILEDA και (1) DOUBLE κάλυμμα (2), ταινίες LED, (3) ακραίο καπάκι χωρίς τρύπα, (3a) ακραίο καπάκι με τρύπα και (4) βίδα στερέωσης