1.

Οδηγίες τοποθέτησης για το προφίλ Τύπου D με κάλυμμα BASIC χρησιμοποιώντας (1) ταινία διπλής όψης, (2) κλιπ στήριξης D MINI και (3) μεταλλικό κλιπ στήριξης D

2.

Το τελικό αποτέλεσμα της τοποθέτησης του προφίλ Τύπου D με κάλυμμα BASIC χρησιμοποιώντας (1) ταινία διπλής όψης, (2) κλιπ στήριξης D MINI και (3) μεταλλικό κλιπ στήριξης D

3.

Οδηγίες τοποθέτησης για το προφίλ Τύπου D με κάλυμμα HIGH χρησιμοποιώντας (1) ταινία διπλής όψης, (2) κλιπ στήριξης D HIGH

4.

Το τελικό αποτέλεσμα της εγκατάστασης του προφίλ Τύπου D με κάλυμμα HIGH χρησιμοποιώντας (1) ταινία διπλής όψης, (2) κλιπ στήριξης D HIGH

5.

Σύνδεση προφίλ Τύπου D με κάλυμμα HIGH στις 90°

6.

Συναρμολόγηση προφίλ Τύπου D με κάλυμμα BASIC με κλιπ στήριξης D MINI

7.

Σχέδιο συναρμολόγησης στοιχείων του συστήματος φωτισμού που χρησιμοποιεί (1) ένα κάλυμμα BASIC, (2) μια ταινία LED, (3) ένα ακραίο καπάκι με τρύπα, (3a) ένα ακραίο καπάκι χωρίς τρύπα, (4) μια βίδα στερέωσης, (5) με κλιπ στήριξης D MINI

8.

Σχέδιο συναρμολόγησης για στοιχεία του συστήματος φωτισμού που χρησιμοποιεί (1) ένα κάλυμμα HIGH, (2) μια ταινία LED, (3) ένα ακραίο καπάκι με τρύπα, (3a) ένα ακραίο καπάκι χωρίς τρύπα, (4) μια βίδα στερέωσης, (5) με κλιπ στήριξης D HIGH