1.

Οδηγίες συναρμολόγησης του στρογγυλού προφίλ Τύπου COSMO με (1) κάλυμμα BASIC, (2) κάλυμμα BASIC LENS 30 με χρήση προφίλ συναρμολόγησης Τύπου COSMO M1 και μεταλλικό κλιπ στήριξης COSMO

2.

Το τελικό αποτέλεσμα του στρογγυλού προφίλ Τύπου COSMO με (1) κάλυμμα BASIC, (2) κάλυμμα BASIC LENS 30 που χρησιμοποιεί προφίλ συναρμολόγησης Τύπου COSMO M1 και μεταλλικό κλιπ στήριξης COSMO

3.

Παράδειγμα χρήσης του προφίλ συναρμολόγησης Τύπου COSMO M1, το οποίο αλλάζει τη γωνία δέσμης – ταινία LED στο επάνω μέρος

4.

Παράδειγμα χρήσης του προφίλ συναρμολόγησης Τύπου COSMO M1, το οποίο αλλάζει τη γωνία δέσμης – ταινία LED στο κάτω μέρος

5.

Παράδειγμα αλλαγής θέσης κατά +45 μοίρες του προφίλ Τύπου COSMO μετακινώντας το προφίλ στο εσωτερικό του μεταλλικού κλιπ στήριξης COSMO

6.

Παράδειγμα αλλαγής θέσης κατά -45 μοίρες του προφίλ Τύπου COSMO μετακινώντας το προφίλ στο εσωτερικό του μεταλλικού κλιπ στήριξης COSMO

7.

Συναρμολόγηση προφίλ Τύπου COSMO με κάλυμμα BASIC LENS 30, κλιπ στερέωσης, ακραίες τάπες και δακτύλιο ρύθμισης

8.

Σχέδιο συναρμολόγησης του συστήματος φωτισμού με χρήση στρογγυλού προφίλ Τύπου COSMO και (1) ένα κάλυμμα BASIC LENS 30, (2) μια ταινία LED, (3) ένα προφίλ συναρμολόγησης Τύπου COSMO M1, (4) ένα ρυθμιστικό ακραίο καπάκι με τρύπα, (4a) ένα προσαρμογή ακραίου καπακιού χωρίς τρύπα, (5) ρυθμιστικοί δακτύλιοι, (6a) θηλυκός αρθρωτής, (6β) αρσενικός αρθρωτός σύνδεσμος, (6c) κοχλιωτή βίδα, (7) βάση αρθρώσεων