1.

Συναρμολόγηση συστήματος προφίλ Τύπου CONVA με DOUBLE κάλυμμα με χρήση προφίλ στήριξης SPARO

2.

Τελικό αποτέλεσμα της συναρμολόγησης προφίλ Τύπου CONVA με DOUBLE κάλυμμα χρησιμοποιώντας το προφίλ στήριξης SPARO με σοβατισμένο φινίρισμα

3.

Σχέδιο συναρμολόγησης στοιχείων του συστήματος φωτισμού με χρήση προφίλ Τύπου CONVA, (1) DOUBLE κάλυμμα, (2) μια ταινία LED, (3) ένα ακραίο κάλυμμα CONVA με τρύπα, (3a) ένα ακραίο κάλυμμα CONVA χωρίς τρύπα, (4) ένα γωνιακό σύνδεσμος, (5) προφίλ τοποθέτησης SPARO

4.

Στάδια συναρμολόγησης στον τοίχο με χρήση προφίλ Τύπου CONVA (1) βαφή, (2) γύψος, (3) δίχτυ, (4) γυψοσανίδα