1.

Οδηγίες εγκατάστασης για το προφίλ Τύπου CLARO με κρυφό τροφοδοτικό με κρέμασμα και WIDE κάλυμμα

2.

Τελικό αποτέλεσμα της συναρμολόγησης του προφίλ Τύπου CLARO με κρυφό τροφοδοτικό που χρησιμοποιεί κρέμασμα και WIDE κάλυμμα

3.

Συναρμολόγηση προφίλ Τύπου CLARO ως κρεμαστό φωτιστικό

4.

Σχέδιο συναρμολόγησης για στοιχεία του συστήματος φωτισμού με χρήση προφίλ Τύπου CLARO και (1) WIDE κάλυμμα, (2) ταινίες LED, (3) ακραίο καπάκι και (4) κρέμασμα