1.

Οδηγίες τοποθέτησης για χωνευτό προφίλ Τύπου Β με κάλυμμα BASIC

2.

Το τελικό αποτέλεσμα τοποθέτησης χωνευτού προφίλ Τύπου Β με κάλυμμα BASIC

3.

Εγκατάσταση προφίλ Τύπου Β μέσα σε φρεζαρισμένη αυλάκωση χρησιμοποιώντας ως παράδειγμα σκάλες

4.

Εγκατάσταση προφίλ Τύπου Β μέσα σε φρεζαρισμένη αυλάκωση (1) με επίπεδο καπάκι, (2) με στρογγυλό καπάκι

5.

Ισομετρική όψη πριν από την τοποθέτηση του προφίλ Τύπου Β εντός της φρεζαρισμένης αυλάκωσης (1) με επίπεδο καπάκι, (2) με στρογγυλό καπάκι

6.

Σύνδεση προφίλ Τύπου Β εντός φρεζαρισμένης αυλάκωσης υπό γωνία 90°

7.

Σχέδιο συναρμολόγησης για στοιχεία του συστήματος φωτισμού με χρήση προφίλ Τύπου Β και (1) κάλυμμα BASIC, (2) ταινία LED, (3) στρογγυλεμένα καπάκια με τρύπα