1.

Οδηγίες συναρμολόγησης προφίλ αφιερωμένου στην εγκατάσταση φωτισμού οροφής του Τύπου APA 16 με κάλυμμα BASIC

2.

Τελικό αποτέλεσμα της συναρμολόγησης προφίλ αφιερωμένου για την εγκατάσταση φωτισμού οροφής της Τύπου APA 16 με κάλυμμα BASIC

3.

Παράδειγμα συναρμολόγησης προφίλ οροφής Τύπου APA16 σε γυψοσανίδα με πάχος 15,8 mm σε γωνία 90 μοιρών