1.

Οδηγίες εγκατάστασης για προφίλ Τύπου A με κάλυμμα BASIC, (1) με ταινία διπλής όψης, (2) με κλιπ στήριξης για Τύπου A, (3) με κλιπ στήριξης MINI, (4) με μεταλλικό κλιπ στήριξης Τύπου A

2.

Το αποτέλεσμα τοποθέτησης προφίλ Τύπου Α με κάλυμμα BASIC, (1) με ταινία διπλής όψεως, (2) με κλιπ στήριξης για Τύπου  Α, (3) με κλιπ στήριξης MINI, (4) με μεταλλικό κλιπ στήριξης για Τύπου Α

3.

Οδηγίες εγκατάστασης για προφίλ Τύπου A με κάλυμμα HIGH, (1) με ταινία διπλής όψης (2) με κλιπ στήριξης για Τύπου A HIGH

4.

Το αποτέλεσμα τοποθέτησης προφίλ Τύπου Α με κάλυμμα HIGH, (1) με ταινία διπλής όψης (2) με κλιπ στήριξης για Τύπου A HIGH

5.

Προφίλ Τύπου A με καλύμματα BASIC

6.

Προφίλ Τύπου A με καλύμματα HIGH

7.

Σχέδιο συναρμολόγησης για στοιχεία του συστήματος φωτισμού με χρήση προφίλ Τύπου Α και (1) BASIC κάλυμμα, (2) ταινία LED, (3) ακραίο καπάκι με τρύπα, (3α) ακραίο καπάκι χωρίς τρύπα, (4) στερέωση βίδα, (5) ένα κλιπ στήριξης MINI για το προφίλ Τύπου Α

8.

Σχέδιο συναρμολόγησης για στοιχεία του συστήματος φωτισμού χρησιμοποιώντας προφίλ Τύπου Α και (1) κάλυμμα HIGH, (2) ταινία LED, (3) ακραίο καπάκι με τρύπα, (3α) ακραίο καπάκι χωρίς τρύπα, (4) στερέωση βίδα, (5) ένα κλιπ στερέωσης HIGH για το προφίλ Τύπου Α